tirsdag 4. september 2012

Ny sesong!

Ein ny sesong står for døra i Evanger Musikklag. Me startar opp øvingane onsdag 5. september kl 19.00, i bedehuset på Evanger. Her håpar me at alle våre "gamle" medlemer dukkar opp, klare til nye utfordringar. Me har også vidopen dør og opne armar dersom nokon andre har lyst til å vere med! Dersom du har lyst til å blåse støvet av gamal kunnskap, ta kontakt, så skaffar me instrument, og hjelper gjerne til med litt oppfrisking av hukommelsen!

5. september startar me dessutan opp aspirantopplæring for nye håpefulle rekruttar! Instruktør Jørn Styve er på plass i bedehuset klokka 18, for å ta imot ivrige små og litt større lærevillige.

Denne hausten legg me opp til to hovudkonsertar:
- deltaking i Hordaamatøren laurdag 20. oktober med Eirik Gjerdevik som dirigent.
- jolekonsert i Evanger kyrkje sundag 16. desember med Brynjulf Styve som dirigent.

Vel møtt til ny sesong!

onsdag 21. mars 2012

2. plass i Hordablæsten!!

Den flotte juniorgruppa vår debuterte sist helg i Hordablæsten. Dei 6 unge stillte i klasse 3 for ensembler. Klasse 3 er for ungdom frå 16 år og nedover - våre gruppe er frå 11 - 14 år. Av 20 deltakande ensemble kom våre unge håpefulle på ein fantastisk 2. plass! I dommarkommentarane var det mykje ros og gode ord, saman med eit par tips om korleis gruppa kunne utvikle seg vidare.
Me er kjempestolte over dei flotte ungdomane våre, og deira engasjerte og tålmodige instruktør, Jørn Styve. Med slike rekruttar kan me gå framtida ljost i møte!

Juniorgruppa, f.v.: Torolv, Siri, Ingrid, Ståle, Mattias, Vemund.
Foto: Turid Sundt.
Gratulerer!

onsdag 14. mars 2012

Hordablæsten

Komande helg vert Hordablæsten arrangert i Grieghallen. For fyrste gong stiller dei fem flotte ungdomane våre i konkurransen, saman med ein ekstra kornettist, og under leiing av Jørn Styve.
Me ynskjer dei masse lukke til, og ser fram til å høyre programmet deira på marknaden i Vassvøretun fyrstkomande sundag kl 15!

Dei tre aspirantane skal dessutan vere med på seminar og festkonsert med regjerande norgesmeister for brass band, Eikanger Bjørsvik Musikklag, og Jan Magne Førde. Me håpar det vert kjekt og inspirerande for våre håpefulle!

Med andre ord, ei aktiv helg for EML!

tirsdag 17. januar 2012

Konsert i høve ski-NM på Voss

25. - 29. januar er det ski-NM på Voss. I denne samanheng er det sett opp eit stort kulturprogram  i bygda, til glede for fastbuande og tilreisande. Mellom anna vil det kvar kveld vere open kyrkje med konsert kl 20 i Vangskyrkja.

Evanger Musikklag held den fyrste av desse konsertane, onsdag 25. januar. Me har med oss kvedaren Ellen Marie Selland Geithung, i tillegg til solistar frå eigne rekkjer. Programmet femner vidt, frå folkemusikk til jazz, og med klassiske musikkstykker i ny drakt. Dirigent er Brynjulf Styve

Det vert fritt tilgjenge, med høve til å gje ei gåve ved utgangen.

Velkomen!

tirsdag 6. desember 2011

Novemberkonsert i Dalehallen

Sundag 13. november var Evanger Musikklag invitert til Dale, der me hadde konsert med Dale Musikkforening i Dalehallen. Musikkforeninga deltok i konkurransen Hordaamatøren i oktober, og på konserten fekk me høyre delar av vinnarprogrammet deira frå konkurransen, under leiing av Uldis Plebis.

Foto: Åslaug Styve Mjånes

Evanger Musikklag hadde også denne gongen med seg dei tre aspirantane i starten av konserten, noko som gjev ei god forsterking til kornettrekkja. Me gler oss til kornett-jentene er med for fullt i korpset!
Solistar i vår avdeling var som på utekonserten tidlegare i haust: Vemund Styve på horn, og Ståle Waring Styve på slagverk. I tillegg spela Jan Ove Mjånes variasjonssoloen "Grandfathers Clock" på euphonium. Alt i alt ein kjekk konsert, under leiing av Brynjulf Styve.
Foto: Orlaug Styve
 Med Lars Flostrand som konferansier var stemninga høg i Dalehallen - tusen takk for oss!