tirsdag 17. januar 2012

Konsert i høve ski-NM på Voss

25. - 29. januar er det ski-NM på Voss. I denne samanheng er det sett opp eit stort kulturprogram  i bygda, til glede for fastbuande og tilreisande. Mellom anna vil det kvar kveld vere open kyrkje med konsert kl 20 i Vangskyrkja.

Evanger Musikklag held den fyrste av desse konsertane, onsdag 25. januar. Me har med oss kvedaren Ellen Marie Selland Geithung, i tillegg til solistar frå eigne rekkjer. Programmet femner vidt, frå folkemusikk til jazz, og med klassiske musikkstykker i ny drakt. Dirigent er Brynjulf Styve

Det vert fritt tilgjenge, med høve til å gje ei gåve ved utgangen.

Velkomen!